Referat fra generalforsamling

 

Referat fra Generalforsamling

Afholdt i Kildebakkens Skiklub d.29-09-20

I klubhuset Bagsværdvej 144C

 

1.                          Valg af dirigent og referent

Søren Olsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Elisabeth Kjems Andersen og Klaus Duedam tog ubemærket opgaven som referent. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til klubbens vedtægter. Dirigenten gav derefter ordet tilformanden.

 

2.                          Formandens beretning

Formanden takkede for det fine fremmøde af 5 medlemmer og 5 bestyrelsesmedlemmer og takkede kort for de fine arrangementer, der har været i årets løb.

Økonomi: Klubbens økonomi er god.

 

Hovedturen: Der er 17 tilmeldte til hovedturen -et pænt antal – Covidsituationen taget i betragtning.

 

Gymnastikken: Skigymnastikken lukker pr.1/1-21. Deltagerantallet er dalende og Jette stopper som instruktør.

 

Rejsegarantifonden: Hvis man, som klub, helt eller delvist står for opkrævning af depositum eller det fulde beløb, skal man være medlem af fonden (hvilket er dyrt). Det er lykkedes os at blive fritaget for medlemsskab ved at lade de rejsebureauer, vi entrerer med, stå for alle opkrævninger.

 

Pers skiundervisning : Formen, som vi kender den, lægges om: Ikke mere de vanlige hold, men mere dynamisk undervisning, der planlægges efter de tilstedeværende forhold.

 

Klubbens fremtid: Faldende medlemsantal

·         Skal vi markedsføre os…og mod hvem?

·         Skal vi blive en del af HareskovSkiklub?

·         Skal vi lade klubben ændre form til at blive en “interesse-rejse-gruppe”?

 

Blomster på mærkedage?

Kun ved begravelser. Ellers ikke.

Bestyrelse:

Kasserer Jan Petersen og Sekretær Klaus Duedam ønsker ikke at fortsætte. Der blev takket for mange års engagement.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

3.                          Regnskab 2019/2020

Jan gennemgik regnskabet.

èMedlemstallet er på 56 medlemmer.

èDer har været en stor udgift til hovedturen, da vi gik glip af grupperabatten grundet mange frameldinger. Desuden har klubben dækket enkeltværelsestillæg, da der var et ulige antal deltagende mænd/kvinder.

èBudget 2020/2021 blev også gennemgået

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation

 

4.                          Kontingent

Uændret kontingent for den kommendeperiode

 

Uændret kontingent blev godkendt med akklamation


 

 

5.                          Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

6.                          Valg af bestyrelse og suppleanter

Ifølge klubbens vedtægter, er formand, kasserer og suppleant på valg.

Svend Kaasgaard blev genvalgt som formand

Søren Olsen blev valgt som ny kasserer

Elisabeth Kjems Andersen blev valgt som sekretær

Torben Sløk bliver nyt bestyrelsesmedlem

Der blev ikke valgt nogen suppleant

 

Valg af bestyrelse blev godkendt med akklamation

 

7.                          Valg af revisor

                             Wendy blev genvalgt in absentia med akklamtion.

 

8.                          Valg af udvalg (turudvalg, socialudvalg og husråd)

Turudvalget består af: Per Højgaard Jørgensen, Henrik ”Fiber” Jørgensen, Torben Sløk, Torben Schack og Klaus Duedam.

 

Klaus Duedam ønsker ikke at fortsætte i udvalget.

Turudvalget blev valgt/genvalgt med akklamation.

 

Socialudvalget beståraf KirstenOtbo.

Socialudvalget blev genvalg tinabsentia med akklamation

 

Husrådet består af TorbenSløk.

Husrådet blev genvalgt inabsentia med akklamation.

 

Webmaster består af Klaus Duedam.

Klaus ønsker ikke at fortsætte.

Roar Jensen blev valgt med akklamation

 

Beretning fra udvalg

 

Turudvalg v/Svend

Sidste års tur

Uge5–Les Arcsàknap 20 deltagere. God destination og god tur, med 2 dages dårligt vejr.

 

Dette års ture

Uge5–LaThuileà17 deltagende, flyver med SAS

 

Socialudvalg v/Svend

Sidste års arrangementer:

Afterski               àCoronaaflyst

Julefrokost 2020à5.december2020

 

Husråd v/TorbenSløk

Intet at bemærke.

 

Udvalgenes beretning blev godkendt med akklamation


 

 

9.                          Eventuelt

Der blev summet over fremtiden:

Jolanta:               Reklamere målrettet 65+

Søren Olsen:      Er det fornuftigt at få de unge ind i klubben, da vi selv, ikke er så unge mere?

Roar:                   Hareskov skiklub er en god ide. Der er mange muligheder, mange rejser og mange rare mennesker.

 

Dette er noget, bestyrelsen vil diskutere i den kommende periode.

 

Der blev klappet af dirigenten for god ro og orden, der efter en kort generalforsamling proklamerede: “baren er åben”.